Geweld

 
Geweld tegen vrouwen met een handicap.

Ons pionierswerk rond intrafamiliaal geweld

Ons eerste boek en ons persbericht

Persephone vzw werkt sinds 1996 rond dit thema, en wel voor een vaak vergeten groep slachtoffers: vrouwen met een handicap of invaliderende chronische ziekte. Wij publiceerden hierrond in 2008 zelf een studie en lieten ze meteen vertalen in het Frans, Engels en Duits. Het boek vond weerklank bij verschillende Europese mensenrechtenorganisaties en zelfs bij de Australische WWDA (Women with disabilities Australia), maar nauwelijks bij onze eigen ministers: 75% van hen toonde geen enkele interesse. Persephone vzw greep de internationale dag tegen geweld op vrouwen (25/11/10) aan om het probleem nog eens onder de aandacht te plaatsen met een persbericht.
Meer info over de studie
Lees de kern van het persbericht

Ons tweede boek met het eerste wetenschappelijk onderzoek

Universiteiten hebben begrepen dat vrouwen met een handicap in een specifieke situatie zitten, die specifiek onderzoek vereist. Dat inzicht was er al in 2008, de actie liet jaren op zich wachten. Caroline Tack, studente orthopedagogiek, beet zich samen met ons vast, eerst in de ontoegankelijkheid van vluchthuizen, daarna in een globaal wetenschappelijk onderzoek. We schreven samen het boek ‘Geweld tegen vrouwen met een handicap deel 2‘.

Onze cursus weerbaarheid en zelfverdediging op maat

Wij streven ernaar om jaarlijks een cursus zelfverdediging voor vrouwen met een lichamelijke of zintuiglijke handicap te organiseren, in verschillende regios. Bij agressie tegen gehandicapte mensen is handicap maar 1 factor. Gender is een belangrijke bijkomende risicofactor voor vrouwen, en vrouwen worden in het algemeen ook op andere manieren (seksueel geweld, door bekenden en partners) aangevallen dan mannen. Als deelneemster leer je dan ook in de eerste plaats tijdig gevaarlijke situaties herkennen. Je leert je lichaamstaal in de strijd te gooien en je verbaal te verdedigen. Ook concrete verdedigingstechnieken komen aan bod. Deze cursus wordt begeleid door Irene Zeilinger van vzw Garance. Zij is in Nederland opgeleid om verdedigingstechnieken te leren aan vrouwen met een handicap. Ze schreef een handig boekje met nuttige tips: Mooi ontsnapt. Wij lieten inlezen op Daisy-CD.
pdf versie

– mp3 versie (komt zo snel mogelijk online)
Reacties op de cursus van 2011 voor vrouwen met een zintuiglijke handicap
Krantenartikel over de cursus van 2012
Sfeerbeeld van de cursus van 2014 voor vrouwen met een lichamelijke handicap
Sfeerbeeld van de demo zelfverdediging tijdens onze conferentie in 2015
De tweedaagse cursus van 2016 haalde de krant EN bereikte vrouwen met een verstandelijke handicap.
Een sfeerbeeld:
Deel 1

Deel 2

Op het einde van de cursus van 2021 kregen we Sarah Schlitz, staatssecretaris voor gendergelijkheid, gelijke kansen en diversiteit op bezoek, met in haar kielzog Lisa De Bode, politiek journaliste van De Standaard. Daaruit groeide dit artikel.

Geweld tegen vrouwen algemeen

De Nederlandstalige Vrouwenraad verzamelde in strafrecht.pdf alle informatie over strafrecht i.v.m. seksualiteit, reproductie, fysiek en psychisch geweld.

Fem&law, een associatie van feministische juristen, heeft, met de steun van Equal Brussels, een filmpje gemaakt voor vrouwen die slachtoffer zijn van geweld. Het toont alle stappen die slachtoffers kunnen zetten: https://femandlaw.be/violences/.

De overheid

Zowel de Vlaamse als de federale overheid bieden veel informatie aan:
www.slachtofferzorg.be
www.seksueelgeweld.be