Moederschap 2.

 
Moederschap 2.

Drie manieren om uw rechten te doen respecteren

Vermits onze overheid het VN-verdrag ondertekend heeft, zal ze op termijn niet anders kunnen dan haar steun aanpassen. Het is dus van groot belang dat u uw vragen of problemen aan ons blijft doorsturen. Daarmee kunnen wij de betrokken ministers om de oren slaan.

Als mensen ervaren dat hun rechten, zoals vastgelegd in het VN-verdrag, worden geschonden of dat ze niet gelijke rechten krijgen, dan kunnen ze een getuigenis posten op www.gelijkerechten.be.

Het Interfederaal Gelijkekansencentrum Unia heeft van de Belgische overheden het mandaat gekregen om toe te zien hoe de verschillende overheden de principes van de VN Conventie omzetten. Het is vanuit deze bevoegdheid dat Unia eventueel, na grondige analyse van de vraag en de situatie, een gerichte aanbeveling zou kunnen sturen naar de bevoegde instantie. Ook moet Unia de stand van zaken m.b.t. de Conventie opmeten of de meldingen en probleemsituaties bijhouden. Vandaar dat wij u zouden aanmoedigen om contact op te nemen met Unia om uw verhaal aan hen te communiceren. Vanuit deze concrete case, kan Unia dan een aanbeveling formuleren.

Lees meer.

Twee voorbeelden