U steunt ons graag? Zichtbaarheid

 
U steunt ons graag? – Zichtbaarheid

Onze vzw is nog te weinig zichtbaar, net als vrouwen met een handicap zelf. Zij zijn te weinig zichtbaar … in de samenleving én in het beleid én in de slachtofferhulp. Dat komt uitgebreid ter sprake in onze boeken over geweld.

In 2020 vieren we onze 25ste verjaardag. Die grijpen we aan om onze zichtbaarheid te vergroten. En hoe! Met een combinatie van foto’s, film, dans en muziek gaan we op tournee door het Vlaamse land. Voor de uitwerking daarvan laten we ons begeleiden door Nelle Hens, professioneel danser en choreograaf, en Bruno Verheyden, amateurmuzikant.

Vermits ons budget eerder beperkt is en onze leden beperkte verplaatsingsmogelijkheden hebben, maken we graag iets waarvoor we niet moeten repeteren. Nelle stelde daarom voor dat zij, als begeleider, naar de deelnemers toe reist en een student(e) de ontmoetingen ter plaatse filmt. Zo kan de spontaniteit van de ontmoetingen vastgelegd worden en zijn repetities niet nodig. Extra verplaatsingen en extra repetitiekosten vallen dan ook weg. De film moet professioneel zijn, dus niet zomaar een gsm-opname. Hij kan vertoond worden tijdens elk toonmoment van het 25-jarig bestaan, maar ook op andere momenten en ter promotie van onze vzw. Ons lid en amateurfotograaf Rita zal bovendien foto’s trekken die tonen dat wij, vrouwen met een handicap, verbazend veel kunnen.

In de voorbereidende ontmoetingen, telkens één op één of in kleine groepen, zorgt Nelle voor een kader waarin stilte, zang, dans en gesprek ruimte krijgen. Ze is, qua artistieke begeleiding van mensen met een beperking, niet aan haar proefstuk toe. Ze werkte eerder al samen met Platform-K, een organisatie die professionele dansproducties maakt met dansers met en zonder beperking.

Nelle heeft een goede studente gevonden: Sarah Lederman.

Budget.

Agenda.