Werkgelegenheid

 
Werkgelegenheid.

Vrouwen met een handicap en werk.

De Vrouwendag van 11/11/2007 kreeg als thema ‘Vrouwen en werk’. Op vraag van het Vrouwen Overleg Komitee bestudeerden wij de situatie van vrouwen met een handicap.
Lees meer over onze bevindingen

Jos Wouters, stafmedewerker van het Gebruikersoverleg Handicap, Chronische Ziekte en Arbeid, mailde ons in het voorjaar van 2012: ‘We werken op dit moment aan een advies rond de loopbaankloof tussen mannen en vrouwen in opdracht van de SERV. Ik heb jullie tekst van 2007 gevonden, die een goed begin van invulling kan geven voor dit advies. Zouden jullie het zien zitten om jullie ervaringen met mij te delen rond dit thema?’

Eindelijk!!! Na 5 jaar interesseert er zich iemand aan vrouwen met een handicap en arbeid! 

We konden Jos heel wat voorbeelden geven van hoe tewerkstelling kan (mis)lopen. Lees onze inbreng voor het advies van de SERV.
In het uiteindelijk advies van de SERV bleef weinig van onze inbreng over. Toch staan de vrouwen met een arbeidshandicap zeer uitdrukkelijk in het advies. En dat is al een succes. Daardoor kunnen we verder in het proces worden betrokken. 

Dat vervolg waren twee rondetafels, die het advies over de genderloopbaankloof moesten omzetten in een concreet actieplan. Dat plan moest voor Pascal Smet, de vorige Vlaamse minister van Gelijke Kansen, een leidraad vormen voor het nemen van maatregelen. Ter voorbereiding van die rondetafels, kregen we van Jos deze vragen, opgesteld door Luc Sels. We kwamen met een vaste groep mensen twee keer samen om die vragen te beantwoorden,  in Brugge en in Antwerpen. Uit onze twee bijeenkomsten destilleerde Jos beleidsaanbevelingen. De rondetafels, die in het voorjaar van 2013 moesten doorgaan, verdwenen echter van de ministeriele planning.

Het goede nieuws is dat de SERV begin 2015 een overleg gepland had met Philippe Muyters, de nieuwe Vlaamse minister van Werk en Innovatie. Onze beleidsaanbevelingen stonden op die agenda. Het slechte nieuws is dat het nu oorverdovend stil blijft in die hoek.

Wordt vervolgd…

Vrouwen met een handicap hebben net als mannen met een handicap recht op deze stimuli.

Een persoonsvolgend budget is geen luxe. Het kan niet alleen thuis, maar ook op het werk een gigantisch verschil maken. Dit interview uit 2017 illustreert dat treffend. Nog steeds actueel.