Omgaan met verlies of de kunst van de kracht hervinden

 
Omgaan met verlies of de kunst van de kracht hervinden.

Je wordt plots geconfronteerd met een handicap, je handicap verergert, of je hebt een chronisch invaliderende ziekte en steeds nieuwe beperkingen dringen zich op. Hierdoor verandert je leven drastisch: je verliest je werk, je partner, je kan niet meer autorijden,…. Hoe ga je daarmee om? Kan je ooit tot aanvaarding komen en hoe doe je dat? Aanvaarding, niet in de zin van berusten, maar van actief groeien. Hoe verloopt een rouwproces? Hoe kan je weer blij worden dat je leeft?
 
In 2004 en 2006 hebben we over dit thema een gespreksnamiddag en een doorwerkdag georganiseerd. Gespreksleider was telkens Linda Robben, ervaringsdeskundige en therapeut. 

Tekst voordracht 2004