Persephone – Onze mijlpalen


Onze mijlpalen

Januari 1995. We richten de vereniging op en bepalen de doelstellingen: zelfhulp, belangenbehartiging en informatieverspreiding. We kiezen als patrones de Griekse godin Persephone. Zij staat open voor verandering, houdt rekening met het onderbewuste, geeft ruimte aan anderen en biedt de meeste groeikansen. We zijn de eerste vereniging voor en door vrouwen met een handicap in België.

Maart 1995. We organiseren een eerste reeks gespreksnamiddagen rond privacy en hulp. In 2019 organiseren we een gespreksdag met dat thema.

Juni 1996. We schrijven naar alle vlucht- en opvanghuizen in Vlaanderen om te peilen naar hun toegankelijkheid en geven hen tips om die te verbeteren. Die actie herhalen we in 2001 en 2006. We wrijven onze conclusies ook onder de neus van de bevoegde ministers.

Mei 1997. We organiseren in Wilrijk onze eerste workshop weerbaarheid en zelfverdediging. In 1998 kiezen we Herentals als locatie, in 2006 Leuven, in 2008 Kessel-lo, in 2011 Hoboken, in 2012 Nieuwpoort, in 2014 Antwerpen en in 2016 Mechelen. Daar richten we ons voor het eerst ook naar vrouwen met een verstandelijke handicap. In 2018 kiezen we opnieuw voor Antwerpen. In 2021 eveneens. Dan kadert de workshop in het Europees project NO means NO.
In 2022 organiseert ONT met onze hulp een workshop in Gent. Wij organiseren er zelf nog één in Antwerpen. In 2023 organiseert Dito Antwerpen met onze hulp maar liefst vijf!

Januari 1999. We organiseren een reeks gespreksnamiddagen rond moederschap en handicap. Die resulteren in twee studiedagen in 2000. In 2019 organiseren we een gespreksdag met dat thema.

November 1999. We werken voor het eerst mee aan de nationale Vrouwendag op 11/11. Sindsdien doen we dat jaar na jaar.

2000 is ook het jaar van de Wereldvrouwenmars tegen Geweld en Armoede. Wij stappen mee met de lokale mars in Antwerpen, nemen deel aan de Europese slotmars in Brussel én aan de Wereldslotmars in New York.

Januari 2002. We publiceren een brochure over geweld tegen vrouwen met een handicap en bezorgen die o.a. aan Mieke Vogels, toenmalig Vlaams minister van welzijn en gelijke kansen. We laten ze vertalen in het Frans en het Engels om ze te verspreiden in België en Europa.

April 2004. We organiseren een gespreksnamiddag en een doorwerkdag rond een nieuw thema: Omgaan met verlies of de kunst van je kracht hervinden. We hernemen dit thema in 2006 en 2022.

Mei 2005. We publiceren bij onze tiende verjaardag ons eerste boek ‘Blij dat ik leef!’. Het bevat levensverhalen en gedichten van blije vrouwen met een handicap. Negatieve gevoelens worden niet geschuwd, maar de balans slaat spontaan over naar de positieve kant.

November 2007. We starten met het onderwerp ‘werkgelegenheid’. We stellen vast dat het niet gemakkelijk is om werk te vinden als je mogelijkheden beperkt zijn, zelfs al heb je een hoog diploma. Niet gemakkelijk, maar zeker mogelijk. Aan het werk blijven, is veel moeilijker.

Mei 2008. We herwerken onze brochure uit 2002 tot ons tweede boek ‘Geweld tegen vrouwen met een handicap’. Daarin zetten wij uiteen dat er nood is aan wetenschappelijk onderzoek, toegankelijke vluchthuizen, meer cursussen zelfverdediging… én dat vrouwen met een handicap zich kunnen leren wapenen. We laten in 2009 het boek vertalen in het Frans, het Duits en het Engels om het te verspreiden in België en Europa. Het geraakt bekend tot in Australië!

November 2008. We organiseren een persconferentie over ons boek over geweld. We halen daarmee het nieuws, zowel bij ATV als bij de VRT! Klik hier om de reportages te zien.

April 2012. We werken samen met het Gebruikersoverleg Handicap, Chronische Ziekte en Arbeid een advies uit rond de loopbaankloof tussen mannen en vrouwen. Uit twee gespreksnamiddagen destilleren we in 2013 onze beleidsaanbevelingen rond werk.

Mei 2012. Samen met studenten orthopedagogie van de Plantijn Hogeschool voltooien we onze educatieve workshopBruggen bouwen’, die mensen moet sensibiliseren rond de drempels die vrouwen met een handicap ervaren. De opdrachten van die eerste versie zijn geschikt voor jongeren vanaf 16 jaar en volwassenen. In 2014 ontwerpen we met IVCA (Intercultureel VrouwenCentrum Antwerpen) een versie voor vrouwen die Nederlands leren. In 2020 creëren we samen met ONT (Onze Nieuwe Toekomst) een versie voor mensen met een verstandelijke beperking.

September 2012. We organiseren een vormingsnamiddag in Leuven rond een nieuw thema: ‘Vrouwen met een handicap in andere culturen’.

Oktober 2013. We organiseren in Sijsele Damme een gespreksnamiddag over de partnerrelatie. In 2017 organiseren we in Brugge een gespreksdag rond seksualiteit in de partnerrelatie.

Oktober 2015. We publiceren bij onze twintigste verjaardag ons derde boek ‘Geweld tegen vrouwen met een handicap  deel 2’. Het beschrijft het wetenschappelijk onderzoek dat Caroline Tack voor ons deed en gaat na hoe het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de Rechten van Personen met een Handicap kan worden ingezet om deze stereotypen uit de wereld te krijgen. We ontwerpen ook onze verjaardagskalender met gedichten en foto’s van onze leden.

Maart 2016. We organiseren in Antwerpen een gesprek rond vrouwen met een handicap en werk om onze beleidsaanbevelingen te actualiseren.

Maart 2018. In de week van 8/3, internationale vrouwendag, organiseert de stad Brussel jaarlijks de Week van de Rechten van de Vrouw. Dit jaar is het thema meervoudige discriminatie. Zij vroegen ons eind 2017 om een project uit te werken rond vrouwen met een handicap. Wij organiseren op 5/3 een conferentie in het stadhuis waarop we o.a. de Franse vertaling van ons tweede boek over geweld voorstellen. In 2022 vragen vier Franstalige organisaties ons om te komen spreken over datzelfde thema.

Oktober 2018. Garance, de Franstalige vzw die werkt rond preventie van geweld tegen vrouwen en meisjes, organiseert een studiedag in Brussel over hun project rond weerbaarheid van vrouwen met een mentale handicap. Wij spreken er over ons pionierswerk rond geweld. In oktober 2021 spreken we online over datzelfde thema in een geactualiseerde versie, opnieuw op uitnodiging van Garance. Dit keer in het kader van het Europees project NO means NO.

November 2018. Ons tweede boek over geweld is vertaald in het Engels.

December 2018. Twee wetenschappelijke onderzoeken over geweld tegen vrouwen met een handicap presenteren hun conclusies. Beiden gebruikten onze boeken over geweld als basis.

  • Seksueel geweld tegen vrouwen met een beperking (Tina Goethals, universiteit Gent)
  • Leven na geweld (Juultje Holla, Nederland)

Mei 2019. Iemand van het AVG (Archiefcentrum voor VrouwenGeschiedenis) komt langs om te kijken wat ze zoal kunnen klasseren bij hen, moest iemand de geschiedenis van Persephone willen schrijven. Aanleiding is dat ze een grote tentoonstelling voorbereiden  ‘Van Dolle Mina tot #metoo: 50 jaar feministisch geheugen in 2020’. Wij, als eerste en nog steeds enige vereniging voor vrouwen met een handicap in België, schrijven inderdaad geschiedenis!

Juni-november 2019. Vier organisaties doen beroep op onze expertise:

  • Wij spreken over geweld bij vrouwen met een handicap op een vorming van Veilig Thuis Turnhout. Ze is bedoeld voor iedereen die werkt in de slachtofferhulp.
  • Wij vergaderen mee in het DPO-project rond partnergeweld van de Franstalige Federatie van Vrijzinnige Centra voor Gezinsplanning
  • Het IGVM (Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen) vraagt naar onze knelpunten en aanbevelingen met betrekking tot gendergerelateerd geweld. Die zullen deel uitmaken van een nieuw NAP (Nationaal Actieplan Gendergerelateerd Geweld) voor de periode 2020-2024.
  • De Franstalige vleugel van Amnesty International vraagt ons om mee te werken aan hun campagne rond seksueel geweld, die zal starten op 8 maart 2020.

Oktober 2019. De Raad van Europa organiseert in Brussel een rondetafel over de opvolging van de Istanbulconventie. Die conventie richt zich op het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en van huiselijk geweld. België heeft dat verdrag in 2016 ondertekend en moet dus geregeld aan de Europese Groep van Experten rond Geweld (Grevio) laten zien welke maatregelen het neemt. Die Groep van Experten organiseert dan eveneens een rondetafel voor de verenigingen die werken rond geweld tegen vrouwen. Persephone is uitdrukkelijk uitgenodigd om aan die ontmoeting deel te nemen. Men neemt ons serieus op Europees niveau. Daar mogen we trots op zijn!

Februari 2020. Wij nemen deel aan de eerste staten-generaal van het lokaal sociaal beleid van de stad Antwerpen. Die staten-generaal richt zich tot iedereen die werkt in sociale organisaties, vrijwilligers, onderzoekers en medewerkers van de stad. Er zijn meer dan 500 deelnemers. Samen tekenen we het Antwerps sociaal beleid uit voor de komende jaren. Ook in 2022 zijn we present op de Staten-generaal.

Februari-maart 2020. Wij treden toe tot het 8 maart Collectief Antwerpen en bereiden samen de acties voor de Internationale Vrouwendag voor. Sindsdien doen we dat jaar na jaar.

Januari-september 2020. Ter gelegenheid van onze vijfentwintigste verjaardag creëren we ‘Zing, dans, lach en bewonder ons’ met professionele hulp. Een voorstelling voor breed publiek die start met onze dansfilm en eindigt met ons lijflied. We zouden op tournee gaan door het Vlaamse land, maar de coronacrisis breekt uit. De coronaveilige première kan gelukkig doorgaan in september. Ons publiek is zeer enthousiast! In september 2021 geven we de voorstelling in Nieuwpoort, in oktober 2021 voegen we de dansfilm bij een spreekbeurt over onze strijd rond de rechten van vrouwen met een handicap. In 2022 tonen we de ganse voorstelling in de AP Hogeschool, met nabespreking. In 2022 en 2023 gebruiken we de dansfilm telkens in drie vormingsmomenten, waarvan één in Taizé (Frankrijk – in het Engels).

Januari-maart 2021. Dankzij de coronacrisis leren we online werken. We organiseren twee online groepsgesprekken rond een nieuw thema: ‘De kracht van kwetsbaarheid’.

Mei 2021. We organiseren twee online groepsgesprekken rond alweer een nieuw thema: ‘Zelfvertrouwen kweken’.

November-december 2021. We organiseren drie online groepsgesprekken rond een ander nieuw thema: ‘Constructief omgaan met wat moeilijk is. Draagkracht … ook in jou’.

Maart-november 2021. Drie politici zoeken persoonlijk contact met ons om te luisteren naar onze expertise:

  • Karine Lalieux, federaal minister van maatschappelijke integratie, belast met armoedebestrijding en personen met een handicap.
  • Sarah Schlitz, federaal staatssecretaris voor gendergelijkheid, gelijke kansen en diversiteit. Zij komt zelfs op bezoek in Antwerpen tijdens de cursus weerbaarheid en zelfverdediging. Ze is de eerste politica die ons bezoekt. Ze schrijft een nieuw NAP (Nationaal Actieplan Gendergerelateerd Geweld) voor de periode 2021-2025 waarin de financiering van empowerment voor vrouwen met een handicap, inclusief zelfverdediging genoemd wordt als één van de sleutelmaatregelen voor preventie van geweld. Eindelijk!
  • Bart Somers, Vlaams Viceminister-president en Vlaams minister van Samenleven en Binnenlands Bestuur. Hij heeft via via van ons gehoord – alleen maar positieve dingen.

Begin 2022: Verschillende vrouwenverenigingen richten onder impuls van de Dienst Gelijke Kansen van de stad Antwerpen het Sterke Vrouwennetwerk op. Wij zijn één van hen. Samen organiseren we in de week van 8 maart de Internationale vrouwenweek. Het netwerk komt sindsdien regelmatig samen om een bepaald thema uit te werken.

Februari 2022: Eva Vergaert rondt haar wetenschappelijk onderzoek ‘partnergeweld: impact, processen en beleid in België’ af. Wij werkten eraan mee vanaf de start in 2018.

April 2022: Unia vraagt naar onze expertise omdat ze voor de eerste keer een rapport over België willen indienen bij het CEDAW vanuit het perspectief van meervoudige discriminatie, met name het snijpunt tussen gender en handicap.

Oktober 2021- september 2022: Studenten criminologie onderzoeken op onze vraag welke factoren de meldingsbereidheid beïnvloeden van geweld gepleegd door hulpverleners ten aanzien van vrouwen met een handicap.

Juni 2023: ONT vraagt naar onze expertise rond ‘Omgaan met microagressies’. Ze nodigen ons uit voor een gespreksnamiddag in Gent.

Januari 2024: wij treden officieel toe tot de NOOZO.

Mei 2024: wij starten onze zoektocht naar vrouwen met een migratieachtergrond en een handicap.