Werkgelegenheid 2

 
Werkgelegenheid 2.

Algemene stimuli

De overheid doet lovenswaardige inspanningen om mensen met een handicap aan het werk te krijgen, zowel in Belgie als in Nederland.

Belgisch initiatief:

  • eDiv: een gratis e-learning tool om werkgevers (zowel in de profit, social profit of publieke sector) te helpen met antwoorden op vragen rond diversiteit in de onderneming.

Vlaamse initiatieven:

Nederlandse initiatieven:

Prevent vzw stimuleert

Prevent vzw is een multidisciplinair instituut dat kennis ontwikkelt en verzamelt over het ruime domein van welzijn op het werk en deze kennis vertaalt via verschillende middelen naar het terrein.
Regelmatig bieden zij een opleiding (Dis-)Ability Case Manager aan, als ondersteuning van jobbehoud en reïntegratie van langdurig uitgevallen werknemers. Zie prevent.be/kalender.

Cocom Group stimuleert

Cocom Group (Competentiecentrum Ode aan de Mens) is een samenwerkingsverband tussen enkele bedrijven, organisaties, universiteiten en hogescholen. De vzw heeft als de doelstelling ‘De mens te herwaarderen in zijn sociale, emotionele en intellectuele identiteit’.

Daarom nodigt Cocom Group ondernemingen en organisaties uit om extra inspanningen te leveren op volgende domeinen:

  • het verzoenen van welvaartstreven met welzijn
  • aandacht voor het sociaal imago van de onderneming
  • diversiteit
  • transparante communicatie
  • levenslang leren

Cocom Group heeft zelf enkele projecten gelanceerd. Twee ervan kunnen mensen met een handicap (opnieuw) aan werk helpen: 

Levenslang leren

In het kader van de nieuwe regelgeving binnen het onderwijs, programma’s uitwerken waarbij door in combinatie van werkplekleren en middelbare- en hogeschoolopleiding, niet- of laag geschoolden de mogelijkheid krijgen om een erkend diploma/attest binnen een bepaalde beroepscategorie te behalen.
Meer info 

Herintegratie van personen met een atypisch curriculum

Dit project focust op de tewerkstelling van mensen die omwille van hun voorbije loopbaanprofiel of hun kwetsbaarheid op psychisch of fysisch niveau moeilijk terug in het arbeidscircuit kunnen geintegreerd worden.
Meer info