U steunt ons graag?

 
U steunt ons graag?

Persephone is de eerste en nog steeds enige vereniging die opkomt voor vrouwen met een beperking in België. Wij leveren dus al jaren pionierswerk! Wij verwezenlijken onze doelstellingen – belangenbehartiging en sensibilisatie, zelfhulp en informatieverspreiding – met een zeer beperkt budget. Daarin slagen we dankzij onze eigen dynamiek – en mensen die ons steunen, zoals u. Onze vzw draait sinds haar ontstaan in 1995 100% op ervaringsdeskundige vrijwilligers. Onze leden gebruiken hun eigen pc, telefoon,….

We halen een beperkte opbrengst uit lidgelden en sinds 2005 uit onze boekenverkoop. Van de stad Antwerpen ontvingen we werkingssubsidies van 2011 tot 2018. Vanaf 2019 vielen die weg. Besparingen, ziet u. De stad kent wel activiteits- en projectsubsidies toe voor activiteiten die binnen haar grondgebied worden georganiseerd. Vanaf 2020 komen daarvoor enkel uitzonderlijke projecten in aanmerking, die plaats hebben in het district Antwerpen. De subsidies voor de gewone activiteiten vallen dan weg. Alweer besparingen, ziet u.

Het spreekt vanzelf dat we ons aanbod in Antwerpen niet graag inkrimpen. Dat is één reden waarom we extra steun zoeken. Onze vzw is ook actief op andere plaatsen. Dat is de tweede reden. Bovendien, omdat we weten dat vrouwen uit onze doelgroep vaak een laag inkomen hebben, houden we onze prijzen laag en krijgen leden de helft van hun vervoerskosten terugbetaald. Omdat we het onverstandig vinden om onze reserve op te gebruiken, werken we vaak samen met andere verenigingen en zoeken we mensen en bedrijven die ons een duwtje in de rug willen geven.

Geeft u liever geen geld, maar hebt u er absoluut geen bezwaar tegen dat anderen onze kas spijzen, dan hebt u twee opties:

  • U kan ‘Troopen’ of
  • U maakt tijd voor een vrijwilligersjob, bijvoorbeeld een actie in het kader van de Warmste Week.

Geeft u graag (een beetje) geld, dan hebt u vijf opties:

  • Ook als u niet tot onze doelgroep behoort, kan u gewoon lid worden. U betaalt dan jaarlijks 20€ en ontvangt ons jaarverslag.
  • U wordt steunend lid. U ontvangt dan twee keer per jaar onze nieuwsbrief. Die telt telkens ongeveer tien bladzijden. Bent u een professioneel of een vereniging, dan betaalt u hiervoor jaarlijks 35€. Andere steunende leden betalen jaarlijks slechts 30€.
  • U steunt een project.
  • U bestelt een cadeaubon voor iemand bij Goodgift.
  • U wordt partner van ons.

Onze bankgegevens vind je hier.

Onze vzw onderschrijft het transparantieprincipe volgens Donorinfo, de eerste organisatie in België die onafhankelijke informatie publiceert over de activiteiten en middelen van goede doelen die personen in nood helpen. Op hun website vindt u ook veel informatie over ons en over onze projecten.