Wie zijn wij?

 
Vrouw zijn en een handicap hebben: een specifieke situatie.

Vrouw zijn en een handicap hebben: een specifieke situatie.

Vele thema’s krijgen daardoor een eigen accent. Er valt bijvoorbeeld nog heel wat werk te verrichten rond:

  • privacy en hulp
  • assertiviteit en zelfredzaamheid
  • geweld tegen vrouwen
  • recht op seksualiteit
  • recht op moederschap
  • tewerkstelling

Vrouwen met een handicap kunnen heel veel steun hebben aan andere vrouwen met een handicap, over land- en cultuurgrenzen heen.
Alleen … ze moeten mekaar kunnen bereiken.

Leven met een handicap is enorm leerrijk. Geven vrouwen met een handicap hun levenservaring voldoende door aan mensen die ook op zoek zijn? Veel waardevolle informatie blijft onnodig verborgen.

Wij zijn de eerste en nog steeds enige vereniging van vrouwen met een handicap in Vlaanderen. We zijn nog altijd pioniers! In Brussel hebben we sinds 2022 een zusje: F.R.i.D.a. In Wallonië hebben we nog steeds geen zus. Daar apprecieert men onze expertise dus ook.  Onze vzw draait sinds haar ontstaan in 1995 100% op ervaringsdeskundige vrijwilligers.

Onze missie

We stimuleren en inspireren elkaar. Bovendien doen we aan belangenbehartiging en sensibilisatie.

VIND HIERONDER DOORKLIK-LINKS NAAR: