Greet Van Gool

 
Blij dat ik leef! – Jubileumconferentie

Greet Van Gool

Voorstelling.

Op 4 augustus 1962 ben ik geboren in het moederhuis van Schoten. Het grootste deel van mijn jeugd heb ik doorgebracht in Borgerhout, waar wij woonden en waar ik ook naar school ging.
 
Studies:
Licentiate in de Rechten, Ufsia en UIA (1985)

Beroepsactiviteiten:
Lid van de kamer van volksvertegenwoordigers en secretaris van de Kamer (2003-heden)
Secretaris van de Kamer van Volksvertegenwoordigers (2003-heden)
Regeringscommissaris voor Sociale Zekerheid (2001-2003)
Persoonlijk adviseur van de minister van Sociale Zaken en Pensioenen, bevoegd voor de pensioenen en de sociale zekerheid van de zelfstandigen (1999-2001)
Juriste bij de pensioendienst voor de zelfstandigen (Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen) (1987-1999)

Politieke activiteiten:
Lid provinciaal en provinciaal uitvoerend bestuur sp·a
Lid bestuur en uitvoerend bestuur sp·a koepel Antwerpen
Politiek secretaris partijbestuur sp·a Merksem
Ondervoorzitter sp·a-afdeling Schoonbroek-Rozemaai

Andere activiteiten
Lid Dagelijks bestuur en Raad van Bestuur van ‘De Mick’
Voorzitter Vriendenkring ‘De Mick’
Voorzitter Rode Valken provincie Antwerpen
Erevoorzitter Deurnese IJsberen
Voorzitter ATB Natuurvrienden

Regeringsfuncties:
Regeringscommissaris voor Sociale Zekerheid (jan 2001- juni 2003)

Publicaties:
Pensioenzakboekje (Kluwer)
Sociale administratie (pensioenen en sociaal statuut zelfstandigen) (Kluwer)
Ontwikkelingen van de sociale zekerheid, 1990-2001 (Die Keure)

<Terug>