Waarom een specifieke groep?

 
Waarom een specifieke groep?

Binnen de bestaande gehandicaptenverenigingen is er doorgaans te weinig aandacht voor de vrouw.
Binnen de bestaande vrouwenwerkingen is er dikwijls te weinig aandacht voor het aspect handicap.

Alleen als vrouwen met een handicap hun krachten bundelen, kunnen ze naar buiten komen met een eigen gezicht.

Doelstellingen

Vrouwen met een handicap met elkaar in contact brengen om ervaringen uit te wisselen.

Bijdragen aan een positieve beeldvorming door hun deskundigheid door te geven aan personen en instanties die er nood aan hebben. Wij komen op aanvraag voordrachten geven.

Hun zichtbaarheid in de samenleving vergroten en hun belangen behartigen, i.h.b. hun mensenrechten verdedigen en hun discriminatie bestrijden.

Filosofie

Wij respecteren elke levensbeschouwelijke visie en garanderen ieders’ privacy.
Onze vereniging is pluralistisch en politiek ongebonden.