Geweld tegen vrouwen met een handicap Deel 2

 
Geweld tegen vrouwen met een handicap Deel 2

(boek, 88 blz)

Ons vorige boek eindigde met de vraag naar globaal wetenschappelijk onderzoek rond geweld, specifiek tegen vrouwen met een handicap. Met globaal bedoelen we dat alle handicaps en alle woonvormen in de onderzoekspopulatie moeten zitten. Caroline Tack had de moed om dat onderzoek te kiezen als haar masterproef orthopedagogiek. Het werd een primeur voor Vlaanderen! Ze verdiepte bovendien ons eigen onderzoek rond de ontoegankelijkheid van vluchthuizen. 
Wij, Persephone, zoomen op onze beurt in op de stereotypen rond mannen en vrouwen met een handicap. Die stereotypen hebben verregaande gevolgen op het vlak van werk, gezin en geweld. We bekijken daarna hoe we het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de Rechten van Personen met een Handicap kunnen inzetten om ze de wereld uit te krijgen. 

De vier delen zijn gegroeid uit de ervaringsdeskundigheid van vrouwen met een handicap. Ze bevatten een schat aan adviezen. Niet alleen voor andere vrouwen met een handicap, ook voor de maatschappij, de overheid én voor academici.

De bijlagen ‘Anders omgaan met agressie’ en ‘Hulp om de stilte te doorbreken’ zijn interessant voor iedereen.

Met voorwoord van Geert Van Hove, Prof. Dr. (Universiteit Gent en Vrije Universiteit Amsterdam.)

Het boek is uitgegeven bij Garant.

Zodra we voldoende geld hebben laten we het boek vertalen in het Duits.
Via onze homepage vindt u de Franse en de Engelse vertaling van het boek.

Cover "Geweld tegen vrouwen met een handicap Deel 2"
Cover – “Geweld tegen vrouwen met een handicap Deel 2”

Bestellen