Hulp bij ongewenste zwangerschap

 
SIFRA wil een luisterend oor zijn voor vrouwen de ongepland zwanger zijn. Ook vrouwen die weten dat ze een gehandicapt kindje verwachten, kunnen bij SIFRA terecht. SIFRA maakt deel uit van het CRZ. Het CRZ herbergt ook KERIA, een groep die vrouwen begeleidt die een abortus achter de rug hebben.

Hulp verlenen is in de eerste plaats luisteren. D.w.z. ruimte creëren om blinde vlekken op te sporen, zodat de hulpvraagster een realistische kijk krijgt op mogelijke oplossingen en zélf een goede beslissing kan nemen. De hulpvraagster in een bepaalde richting duwen is fout!

Heb je hulp nodig, dan doe je er goed aan je te omringen met supporters die vertrouwen in je hebben.

Anderen hou je beter op afstand.

VIND HIERONDER EEN AANTAL DOORKLIKLINKS

Pleegzorg en adoptie
Hulp bij ongewenste zwangerschap
Erfelijke handicaps en ziekten
Financiële perikelen
Nuttige adressen