Pleegzorg en adoptie

 
Wie andermans’ kinderen een plaats wil geven, heeft verschillende mogelijkheden:

  • Steungezin zijn: het kind helpen terwijl het bij z’n eigen ouders blijft wonen
  • Pleegouder zijn: het kind komt tijdelijk bij jou wonen; z’n eigen ouders hebben bezoekrecht
  • Adoptieouder zijn: je neemt de taak van de biologische ouders volledig over
    • Belangrijk is wel dat je beseft dat het bijna altijd om gekwetste kinderen gaat.
    • Je staat dus voor een moeilijke taak!
      Die heeft meer kans op slagen als je een supporterskring om je heen bouwt.

Plaatsingsdiensten wijzen kandidates met een handicap niet op voorhand af. Toch is het aantal pleegmoeders met een handicap niet groot. De Mutsaard heeft er vb 3 op 150. De biologische ouders hebben het aanvankelijk soms wel moeilijk met het element handicap.

Praktische problemen zijn altijd op te lossen. Je kan vb kiezen voor een inwonende hulp of afspreken met de plaatsingsdienst dat je geen kinderen onder de 3 jaar opneemt.

VIND HIERONDER EEN AANTAL DOORKLIKLINKS

Pleegzorg en adoptie
Hulp bij ongewenste zwangerschap
Erfelijke handicaps en ziekten
Financiële perikelen
Nuttige adressen