Stereotiepen

 
Stereotiepen rond vrouwen met een handicap.


Wij willen die vooroordelen de wereld uit.

Enkele voorbeelden:

  • Privacy en hulp: een poetsvrouw moeit zich met de opvoeding van de kinderen. Waarom?
  • Werkgelegenheid: een vrouw met een handicap krijgt vaak te horen ‘Gaan werken? Zet dat uit je hoofd. Doe jij je huishouden maar, dat zal al heel wat zijn voor jou’.
  • Een partnerrelatie: een vrouw met een handicap krijgt vaak te horen ‘Zet dat uit je hoofd. Welke man wil er nu een gehandicapte vrouw!’.
  • Kinderen: een vrouw met een handicap krijgt vaak te horen ‘Zet dat uit je hoofd. Je kan niet eens voor jezelf zorgen!’.
  • Huiselijk geweld: een vrouw met een handicap krijgt vaak te horen ‘Jij slachtoffer van geweld? Een man die zijn leven opoffert om met een gehandicapte vrouw te leven, is toch doodbraaf?’.

Ons antwoord:

  • Wij kunnen, mits de nodige ondersteuning, verbazend veel: werken, een gezin stichten, fysieke zelfverdediging, …
  • Wij hebben, dankzij onze handicap, heel wat te bieden: doorzettingsvermogen, creativiteit, humor…. Om die boodschap de wereld in te sturen, schreven wij het boek “Blij dat ik leef“.
  • Huiselijk geweld is ook voor ons een reëel probleem. Er is nood aan wetenschappelijk onderzoek, toegankelijke vluchthuizen, meer cursussen zelfverdediging… Dat zetten wij uiteen in ons boek “Geweld tegen vrouwen met een handicap“.
    Ons boek “Geweld tegen vrouwen met een handicap deel 2” beschrijft het wetenschappelijk onderzoek dat Caroline Tack voor ons deed en gaat na hoe het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de Rechten van Personen met een Handicap kan worden ingezet om deze stereotypen uit de wereld te krijgen