Onze werkwijze


Onze werkwijze

Maandelijks vergaderen wij om onze activiteiten voor te bereiden en te evalueren, standpunten in te nemen, vragen van andere verenigingen te bespreken, enz. In februari bespreekt de Algemene Vergadering het afgelopen jaar, in september de planning van de twee volgende jaren.

Daarnaast inspireren en stimuleren wij elkaar in gespreksnamiddagen en workshops. Wij wisselen dan onze ervaringen uit in kleine groep, 6 tot 10 personen. Gespreksnamiddagen worden geleid door één van onze leden. Workshops worden geleid door iemand die, gedurende één of meerdere dagen, ervaringsdeskundigheid kan aanvullen vanuit een professionele achtergrond. Deze bijeenkomsten staan uitsluitend open voor vrouwen uit onze doelgroep. Dit gesloten karakter waarborgt eveneens een stuk veiligheid, met name als er gewerkt wordt rond geweld tegen vrouwen. Voor onze workshops zelfverdediging op maat werken we samen met Garance. Andere mogelijke thema’s zijn bvb. privacy en hulp, assertiviteit en zelfredzaamheid, recht op seksualiteit, recht op moederschap, tewerkstelling, uitstraling, zelfvertrouwen kweken, … Onze leden kiezen de onderwerpen.

Wetenschappers en beleidsmakers vergeten gemakkelijk dat er vrouwen met een handicap bestaan. Aan ons om hen daaraan te herinneren. We slaan hen graag rond de oren met onze boeken. We beïnvloeden het beleid ook onrechtstreeks: we hebben een stem in het VPP (Vlaams PatiëntenPlatform), het Sterke Vrouwennetwerk van de Stad Antwerpen, het 8 maart Collectief Antwerpen, GRIP (Gelijke Rechten voor Iedere Persoon met een handicap), Furia (het vroegere VOK – koepel van vrouwenverenigingen) en de Vlaamse adviesraad NOOZO. Studenten vinden onze onderwerpen in de wetenschapswinkel.

We sensibiliseren het brede publiek via onze educatieve workshop Bruggen bouwen of onze dansfilm Bewogen dromen.

Regelmatig staan wij op beurzen. Kwestie van zichtbaar aanwezig te zijn en als het kan, ook een inhoudelijke bijdrage te leveren. Zo nodigen wij onszelf uit op de Internationale Vrouwendag (8 maart), de Nationale Vrouwendag (11 november) en de Internationale dag tegen geweld op vrouwen (25 november). Maar ook op evenementen die niets met vrouw zijn te maken hebben, zijn we aanwezig: een kerst- of een lentemarkt, een evenement van de stad Antwerpen, …

Occasioneel werken wij samen met andere verenigingen: Kando (het vroegere KVG – Katholieke Vereniging Gehandicapten), Dito (het vroegere VFG – Vlaamse Federatie Gehandicapten), ONT (Onze Nieuwe Toekomst), …

Onze leden komen uit heel Vlaanderen. Wij kunnen nu activiteiten organiseren in zeven regio’s: Antwerpen, Boom – Willebroek, Eeklo – Gent – Oudenaarde, Sint-Niklaas – Dendermonde – Aalst, Hasselt, Leuven, Oostende. Wij streven ernaar om ook in andere regio’s een aanbod te hebben. Vrijwilligsters die mee aan de kar willen trekken, zijn van harte welkom.

Wij hebben contacten met zustergroepen in andere landen, tot in Australië toe. Wordt er een internationaal congres georganiseerd, dan nemen we vaak deel.

Benieuwd naar wat we tot nu toe realiseerden? Bekijk onze mijlpalen en nieuws.