Onze werkwijze

 

Onze werkwijze

Maandelijks vergaderen wij om onze activiteiten voor te bereiden en te evalueren, standpunten in te nemen, vragen van andere verenigingen te bespreken, enz. In februari bespreekt de Algemene Vergadering het afgelopen jaar, in september de planning van de twee volgende jaren.

Daarnaast inspireren en stimuleren wij elkaar in gespreksnamiddagen en workshops. Wij wisselen dan onze ervaringen uit in kleine groep, 6 tot 10 personen. Gespreksnamiddagen worden geleid door één van onze leden. Workshops worden geleid door iemand die, gedurende één of meerdere dagen, ervaringsdeskundigheid kan aanvullen vanuit een professionele achtergrond. Deze bijeenkomsten staan uitsluitend open voor vrouwen uit onze doelgroep. Dit gesloten karakter waarborgt eveneens een stuk veiligheid, met name als er gewerkt wordt rond geweld tegen vrouwen. Andere mogelijke thema’s zijn bvb. privacy en hulp, assertiviteit en zelfredzaamheid, recht op seksualiteit, recht op moederschap, tewerkstelling, uitstraling, … Onze leden kiezen de onderwerpen.

Beleidsmakers vergeten gemakkelijk dat er vrouwen met een handicap bestaan. Aan ons om hen daaraan te herinneren. Beleidsbeïnvloeding is voor ons dan ook een constant aandachtspunt. We beïnvloeden het beleid ook via andere organisaties: we hebben een stem in het PHOS (Platform Handicap en OntwikkelingsSamenwerking), het VPP (Vlaams PatiëntenPlatform), de Adviesraad voor Personen met een Handicap van de Stad Antwerpen, GRIP (Gelijke Rechten voor Iedere Persoon met een handicap), het VOK (VrouwenOverlegKomitee).

Regelmatig staan wij met onze stand op beurzen. Kwestie van zichtbaar aanwezig te zijn en als het kan, ook een inhoudelijke bijdrage te leveren. Zo nodigen wij onszelf uit op de Internationale Vrouwendag (8 maart), de Nationale Vrouwendag (11 november) en de Internationale dag tegen geweld op vrouwen (25 november). Maar ook op evenementen die niets met vrouw zijn te maken hebben, zijn we aanwezig: de Lichtfeesten in Reet (tweede weekend van augustus), een lentemarkt, de jaarlijkse vrijwilligersdag van de stad Antwerpen, …

Occasioneel werken wij samen met andere verenigingen: KVG (Katholieke Vereniging Gehandicapten), VFG (Vlaamse Federatie Gehandicapten),…

Onze leden komen uit heel Vlaanderen. Wij organiseren activiteiten in de regio’s Antwerpen, Boom, Gent, Leuven, Oostende. Wij streven ernaar om op termijn in elke Vlaamse provincie een aanbod te hebben. Vrijwilligsters die mee aan de kar willen trekken, zijn van harte welkom.

Wij hebben contacten met zustergroepen in andere landen, tot in Australië toe. Wordt er een internationaal congres georganiseerd, dan nemen we vaak deel.